paragon

Jedną z istotniejszych z ostatnich zmian w podatku VAT, jest ta nakładająca obowiązek wpisywania na paragonie numeru NIP w przypadku chęci otrzymania do niego faktury VAT. W swoim zamyśle Ministerstwo Finansów chce ukrócenia praktyki zbierania cudzych paragonów. Na takie paragony pobierano później faktury VAT rozliczając fikcyjne transakcje. Dla transakcji do 450 zł nie będzie trzeba jednak wymieniać paragonu z NIP na fakturę. W takim przypadku sam paragon możemy traktować jak fakturę, ale uproszczoną. Jednym z najczęstszych zastosowań tej procedury mogą być transakcje na stacjach paliw.

Paragon z NIP lub faktura

Od 1 stycznia każdy, kto będzie chciał otrzymać fakturę będzie mógł poprosić od razu o nią sprzedawcę lub poprosić o wystawienie zbiorczej faktury na podstawie paragonu. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie na takim paragonie numeru NIP nabywcy. Tylko dochowanie tych formalności pozwoli na odliczenie podatku VAT z faktury w rozliczeniu z fiskusem. Obostrzenie z numerem NIP nie dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności. Takie osoby będą mogły uzyskać fakturę na dotychczasowych zasadach.

Faktury uproszczone

Faktury uproszczone funkcjonują w obiegu już od dłuższego czasu. Zakres danych umieszczanych na nich jest mniejszy, niż na standardowej fakturze. Jednak mogą być stosowane w ograniczonym zakresie transakcji. Głównym ograniczeniem dla ich stosowania jest wysokość należności brutto z niej wynikającej, która nie może przekroczyć 450 zł albo 100 euro. Ponieważ paragony z NIP na kwotę mniejszą niż 450 zł spełniają te warunki, nie będzie do nich potrzeby wystawiania dodatkowej faktury. Zostało to potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi ministerstwa, czy wszystkie paragony z NIP do 450 zł trzeba traktować jak faktury uproszczone. Wystawienie faktury do takiego paragonu może prowadzić do podwójnego opodatkowania takiej transakcji. Zdaniem ekspertów konieczne będzie wydanie przez Ministerstwo Finansów odpowiednich objaśnień podatkowych.