Grupy towarów i usług (GTU) zostały wprowadzone do plików JPK_V7 od 1 października 2020 r. Jednak dopiero w listopadzie, składając raport JPK_V7 za październik, po raz pierwszy przekażemy te informacje organom podatkowym w ramach deklaracji. Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości z nimi związane. Oto kilka najczęściej pojawiających się pytań:

Czy każdy towar musi być przypisany do GTU?

Nie. GTU zawiera 13 grup towarowych i tylko towary i usługi kwalifikujące się do nich muszą być oznaczane w odpowiedni sposób w plikach JPK_V7. GTU dotyczy wyłącznie sprzedaży, więc jeżeli nasza działalność nie zawiera się w żadnej z nich nie musimy stosować GTU.

Jakie grupy towarów i usług muszą być oznaczane kodem GTU?

 • sprzedaż alkoholu – kod GTU 1
 • handel paliwem – kod GTU 2
 • sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych – kod GTU 3
 • wyroby tytoniowe – kod GTU 4
 • handel odpadami, surowcami wtórnymi itp. – kod GTU 5
 • urządzenia elektroniczne – kod GTU 6
 • sprzedaż pojazdów i części – kod GTU 7
 • wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie – kod GTU 8
 • handel lekami – kod GTU 9
 • budynki i budowle – kod GTU 10
 • usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – kod GTU 11
 • usługi o charakterze niematerialnym , m.in. doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. – kod GTU 12
  usługi transportowe i gospodarki magazynowej – kod GTU 13

Czy kod GTU musi być widoczny na fakturze VAT lub paragonach?

Nie. GTU nie jest obowiązkowym elementem który musi znaleźć się na wydruku faktury lub paragonu.  Zakres obowiązkowych elementów faktury w tym obszarze nie uległ zmianie na po wdrożeniu JPK_V7.

Czy ewidencjonując sprzedaż na kasie fiskalnej muszę stosować GTU?

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rejestrujący transakcje na kasie fiskalnej, nie mają obowiązku stosowania GTU. W takim przypadku w pliku JPK_V7 znajdzie się raport okresowy (RO) z kasy fiskalnej.

Jak CRM Vision wspiera zarządzanie GTU?

System CRM Vision kompleksowo wspiera pracę z kodami GTU poprzez:

 • możliwość ustawienia kodu GTU dla każdego towaru indywidualnie lub hurtowo oraz w ramach importu
 • możliwość umieszczenia kodu GTU na wydruku pdf faktury
 • uwzględnienia kodów GTU przy generowaniu plików JPK_V7 z CRM Vision
 • możliwość oznaczenia dla faktury szczególnych adnotacji dla pliku JPK_V7

Zobacz szczegóły: instrukcja GTU dla CRM Vision