Kolejna rozmowa w ramach cyklu “7 pytań do…” została przeprowadzona z Robertem Burkiem. 

Dr Burek Service  jest firmą konsultingową w zakresie zarządzania produkcją trzody chlewnej. Klientami firmy są hodowcy trzody chlewnej ze stadami od ok. 100 loch. Celem firmy  jest zapewnienie maksymalnych wyników produkcyjnych i ekonomicznych z produkcji trzody chlewnej.

Łukasz Kompowski, CRM Vision: Co zainicjowało potrzebę stworzenia biznesu? 

Robert Burek, Dr Burek Service: Znaleźliśmy się w odpowiednim miejscu i czasie. To bardzo ważne w każdym biznesie. Dalej to już był ciąg pozytywnych wydarzeń, które motywowały nas do dalszego działania.

Czy Wasza branża zmienia się dzięki nowym technologiom? W jaki sposób?

Ciągle wdrążmy nowe technologii widzimy, że jest to potrzebne i ułatwia pracę.

Jak Wasza firma przetrwała okres pandemii? Czy w okresie pandemii podjęliście jakieś działania, które pozwoliły firmie przetrwać na rynku? 

Ten okres nie był dla nas odpoczynkiem, przenieśliśmy naszą pracę przede wszystkim na funkcjonowanie zdalnie. 

Jak pracowaliście przed zakupem CRM-u? I dlaczego zdecydowaliście się na wdrożenie tego typu systemu?

Nasza praca opierała się o zapisywanie informacji w notatkach na komputerze. Wciąż korzystaliśmy z tradycyjnych zapisków w wersji papierowej. 

Jak CRM ułatwia Wam dzień pracy? W czym pomógł?

CRM bardzo nam pomaga w bieżącym funkcjonowaniu firmy. Najbardziej cenię sobie, że w ramach tego systemu dostęp do danych jest łatwy i intuicyjny.

Niektórzy stoją właśnie przed wyborem systemu CRM. Na co powinni zwrócić uwagę?

Taki system ułatwia i usprawnia pracę zarówno małych, jak i dużych firm. Dlatego niezależnie od skali działania, warto zwrócić uwagę na implikację CRM-u do swojej firmy.

Jedna wskazówka dla otwierających firmę – jaka by to była?

Powinni szukać rozwiązań, które ułatwiają i usprawniają pracę. O to przecież chodzi w biznesie.