crm

Monitorowanie pracy podwładnych powinno mieć na celu zapewnienie sumiennego wykonywania przez nich obowiązków. Niezależnie od tego czy chodzi o obsługę klienta na najwyższym poziomie, wykonanie zleconych prac manualnych, czy analizę lub sporządzenie raportu. Coraz większa rzesza przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że bez skutecznego zarządzania działaniami swojego zespołu, nie osiągnie założonych celów. Działania w efekcie zawsze będą dotyczyć Twoich klientów – i w tym kontekście należy się zastanowić nad kilkoma aspektami.

Kto w firmie posiada pełną wiedzę o klientach?

Coraz częściej przedsiębiorcy rozumieją, że pracownik przebywający na chorobowym lub na urlopie jest nierzadko jedynym źródłem wiedzy o kliencie. W przypadku jego nieobecności klient firmy może zostać zaniedbany przez pozostałych pracowników, niekoniecznie ze złej woli. Jeszcze w gorszej sytuacji może znaleźć się przedsiębiorstwo, jeśli rozstanie się z pracownikiem w nieprzyjemnych okolicznościach. Były pracownik może celowo zataić różne informacje o warunkach współpracy czy też zabrać całą wiedzę o kliencie ze sobą.

pliki

Co zrobić by twój pracownik nie był jedynym źródłem informacji o kliencie?

Koniecznością okazuje się wdrożenie narzędzi, które pozwalają zgromadzić w jednym miejscu wiedzę o wszystkich kontrahentach, do której pełen dostęp posiadają przełożeni, a podwładni w takim zakresie, w jakim reguluje to polityka firmy. Jednym z takich narzędzi są systemy klasy CRM (Customer Relationship Management – dosłownie: zarządzanie relacjami z klientami) pozwalające na skonsolidowanie wszystkich informacji dotyczących klienta. System CRM staje się niejako skarbnicą wiedzy o klientach – zarówno dla ich opiekunów, którzy pracują z nimi na co dzień, jak i dla kierowników, którzy chcieliby trzymając rękę na pulsie w łatwy sposób sprawdzać sporządzone raporty. Warto, aby każda osoba zaangażowana w kontakt z klientem uzupełniała informacje o na bieżąco – na kartach programu CRM, aby każdy kto w danej chwili rozmawia z klientem, mógł przeglądać historię współpracy.

działania

Czy efekty pracy zdalnego pracownika można zmierzyć tak samo jako pracownika przebywającego w biurze?

Zaskoczeniem nie będzie stwierdzenie, że dzięki nowoczesnym narzędziom działającym w chmurze (online), każda firma jest w stanie zarządzać z taką samą skutecznością działaniami pracowników „na miejscu” jak i tych zdalnych. Jeżeli firma zatrudnia osoby pracujące poza siedzibą, przełożeni mogą kontrolować i mierzyć rezultaty pracy, tak samo jak gdyby pracownicy przebywali w jednym pomieszczeniu.

Wdróż system CRM najlepiej dopasowany do potrzeb firmy

Aby wygodnie analizować raporty zespołu, powinieneś wybrać takie narzędzie, które posiada możliwość wykonania statystyk czy też eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego (MS Excel, OpenOffice Calc, Google Docs, Google CSV). CRM Vision, jako platforma dostępna online pozwala na kontrolę raportów w ujęciu ilościowym i jakościowym z podziałem m.in. na wykonawców, rodzaj wykonanych działań w dowolnym przedziale czasowym czy przestrzennym.

Przetestuj bezpłatnie