prawoW życie weszła nowelizacja przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Zwiększyła ona zakres podmiotów uprawnionych do niej i objęła prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to bardzo istotne w okresie epidemicznym, gdzie wielu drobnych przedsiębiorców boryka się z trudnościami finansowymi. Co ważne w przypadku jednoosobowych działalności wymogiem jest brak zatrudniania pracowników w przeciągu ostatniego roku.

Standardowym wymogiem w przypadku tego rodzaju pomocy jest złożenie oświadczenia o braku środków na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz wspomniane wcześniej oświadczenie od niezatrudnianiu pracowników. Jednak wobec panującej epidemii wymóg składania tych oświadczeń został zniesiony. Pomoc można uzyskać telefonicznie lub poprzez e-mail. W Gdańsku wsparcie można uzyskać poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Kontakt i zapisy na porady

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, tel.: 58 342 31 88, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl