Szczegóły zamówienia
* Liczba użytkowników systemu:
Data uruchomienia systemu:
regulamin na podstawie którego świadczona jest usługa.
Pakiet:


Osoba wypełniająca (składająca oświadczenie)
* Imię i nazwisko:
* Podstawa reprezentacji:

Dane płatnika
* Nazwa firmy:
* NIP:
REGON:
KRS:
* Ulica:  * Numer/lokal: 
* Kod pocztowy:  * Miejscowość: 
* Adres e-mail do faktur:
 

Adres korespondencyjny
 

Osoba do kontaktu
* Imię i nazwisko:
* Telefon 1:
Telefon 2:
* Adres e-mail decyzyjny w sprawach CRM:
 

Dodatkowe informacje
Branża:
Źródło wiedzy o CRM Vision:
Dodatkowe informacje, uwagi:
* pola wymagane