Szczegóły zamówienia
* Preferowana wersja systemu:  
* Liczba użytkowników systemu:
Preferowana data uruchomienia systemu:

Umowa:

Do czasu podpisania umowy usługa jest świadczona na podstawie regulaminu. regulamin
Preferowany pakiet:
Dane płatnika Poniższe dane zostaną użyte do uzupełnienia umowy i wystawienia faktury.
* Nazwa firmy:
* NIP:
REGON:
KRS:
Organ rejestrujący:
Osoba upoważniona do podpisania umowy:
* Ulica:  * Numer/lokal: 
* Kod pocztowy:  * Miejscowość: 
* Adres e-mail:
Uwaga:
na podany adres e-mail będą wysyłane faktury VAT oraz będzie on traktowany jako decyzyjny w sprawach CRM.

Adres korespondencyjny
 

Osoba do kontaktu
* Imię i nazwisko:
* Telefon 1:
Telefon 2:
* Adres e-mail:
Uwaga:
podany adres e-mail będzie traktowany jako decyzyjny w sprawach CRM.
 

Dodatkowe informacje
Branża:
Źródło wiedzy o CRM Vision:
Dodatkowe informacje, uwagi:
* pola wymagane