Sekretarki odgrywają kluczową rolę w organizacji pracy biura oraz komunikacji z klientami. Gdy czas płynie szybko, a oczekiwania klientów są wysokie, niezbędne jest wykorzystanie narzędzi, które pomogą w efektywnym zarządzaniu informacjami oraz lepszej obsłudze klientów. Jednym z takich narzędzi jest system CRM Vision – oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, które oferuje szereg funkcji wspomagających […]