Oprogramowanie CRM to prosta aplikacja lub rozbudowany system pomagający firmom zarządzać relacjami z klientami. Może być używany do śledzenia informacji o klientach, takich jak dane kontaktowe, historia zakupów, częstotliwość i jakość kontaktów z firmą, czy nawet tzw. sentyment klienta i poziom zaufania do firmy. Jest to oprogramowanie wspierające w identyfikowaniu, analizowaniu i nadawaniu priorytetów działaniom […]