W sprzedaży obowiązuje wiele zasad, reguł oraz technik, które warto wykorzystać w celu zwiększenia konwersji, czyli zamiany klientów potencjalnych na pozyskanych. Wśród najbardziej popularnych możemy wyróżnić zaproponowane w książce „Wywieranie wpływu na ludzi”, której autorem jest Robert B. Cialdini. Wielce popularny dziś storytelling ma niebagatelne znaczenie. Jednocześnie pojedyncze zasady takie jak branie referencji od zadowolonych […]