W czerwcu miną trzy miesiące od początku pandemii. Na samym jej początku wielu z przedsiębiorców skorzystało z możliwości zwolnienia z opłacania składek ZUS. Cała procedura była niezbyt skomplikowana, ale po złożeniu wniosku nie otrzymywaliśmy żadnej informacji o sposobie jego rozpatrzenia. Wywoływało to zrozumiałą niepewność wśród przedsiębiorców i obawę o negatywne rozpatrzenie wniosku i w konsekwencji […]